יחד אשדוד

יחד אשדוד

חנוכה

אירועים בית ספריים

אלוף השפה העברית

כולנו משפחה! הפסקה פעילה בבית ספר יח"ד

לוח חופשות

ניהול

בית ספר יחד

הודעות להורים

לוח צלצולים

הורים ותלמידים יקרים! להלן לוח צלצולים מעודכן. שימו לב לשינויים.

מידעון חודשי

מידעון חודשי

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA