יחד אשדוד

יחד אשדוד

בית ספר יחד

הודעות להורים

לוח צלצולים

הורים ותלמידים יקרים! להלן לוח צלצולים מעודכן. שימו לב לשינויים.

אורח חיים בריא

תחרות ארוחת זהב

פינת היועצת

מרחב מוגן רגשי

פעילויות להורים ולילדים

כותרת הכתבה

מידעון חודשי

מידעון חודשי

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA