08:56 (06/06/17)
.
במסגרת שיעורי הגיאוגרפיה, בשכבה ה', התבקשו התלמידים לבנות דגם של "מבנה כדור הארץ" המתבסס על הנלמד (הערכה חלופית).הערכת הדגמים נעשתה עפ"י מחוון שנבנה על-ידי התלמידים, כמו-כן, התלמידים היו שותפים בהערכת הדגמים (הערכת עמיתים).
 
....
....
....
....
....
....
 
אירועים בית ספריים
מועצת תלמידים
מרחבים כיתתיים
אורח חיים בריא
פינת היועצת
ארכיון תשע"ה-ו'-ז'
מצגת פלזמה
מידע עירוני
אשדוד בסימן קריאה!