08:56 (06/06/17)
.
התלמידים לומדים ביחידות לימוד (שנערכו ע"י המורים)המכילות קודים לאתרים שונים. התלמידים משתמשים בסורקים ונעזרים במחשבים, טאבלטים ופלאפונים. הלמידה "פורצת" את גבולות הכתה ומתרחשת במרחבים השונים בבית הספר.
 
....
....
....
....
....
..
 
אירועים בית ספריים
מועצת תלמידים
מרחבים כיתתיים
אורח חיים בריא
פינת היועצת
ארכיון תשע"ה-ו'-ז'
מצגת פלזמה
מידע עירוני
אשדוד בסימן קריאה!