08:56 (06/06/17)
.

שנה"ל תשע"ה להורים שלום רב, סעיף כתה א כתה ב כתה ג כתה ד כתה ה פירוט תשלום חובה ביטוח תאונות אישיות 33 ₪ 33 ₪ 33 ₪ 33 ₪ 33 ₪ מבטח את התלמידים 24 שעות ביממה, גם ללא קשר לפעילותם בביה"ס (למעט תאונות דרכים, פעולות איבה וסיכוני מלחמה). הביטוח כולל הורים המשתתפים בפעילות בית ספרית. תשלומי רשות טיולים 101 ₪ 101 ₪ 126₪ 126 ₪ 252 ₪ 2 ימי טיול ע"פ תוכנית טיולים בית ספרית המאושרת ע"י משרה"ח ברציונל ערכי-חינוכי-לימודי-חוויתי . סל תרבות 99 ₪ 99 ₪ 99 ₪ 99 ₪ 99 ₪ ע"פ תוכנית משותפת עם החברה העירונית. קרן קרב 255 ₪ 255 ₪ 255 ₪ 255 ₪ 255 ₪ תוכנית קָרֵב למעורבות בחינוך היא יוזמה חינוכית משותפת של קרן קרב ומשרד החינוך, במימונה שותפים רשויות מקומיות והורים. מסיבות כיתתיות 24 ₪ 24 ₪ 24 ₪ 24 ₪ 24 ₪ חנוכה, טו בשבט ושבועות ועד הורים ארצי 1.5 ₪ 1.5 ₪ 1.5 ₪ 1.5 ₪ 1.5 ₪ עמותת ארגון ההורים הארצי מייצגת את ההורים והתלמידים במערכת החינוך. ועד הורים עירוני 1.5 ₪ 1.5 ₪ 1.5 ₪ 1.5 ₪ 1.5 ₪ ועד ההורים העירוני פועל בהתנדבות.במסגרת פעילותו פועל ומסייע לתלמידים ולמוסדות החינוך. הורה המשלם דמי חבר לוועד זכאי להיעזר בשרותיו במידת הצורך. רכישת שירותים מרצון ע"פ חוזר מנכ"ל : עד 250 ₪ בלבד העשרת חומרי למידה 40 ₪ 30 ₪ 30 ₪ 30 ₪ 30 ₪ כתה א'- הדפסת חוברות מדעים, שפה. כתה ב' –ה': הדפסת יחידות הוראה בשפה. פרויקטים לימודיים 30 ₪ 40 ₪ 20 ₪ 40 ₪ 49 ₪ פעילות העשרה – ימי שיא. שכבה ה' – סיור לירושלים במסגרת פעילות ארצית. סביבה לימודית 25 ₪ 25 ₪ 25 ₪ 25 ₪ 25 ₪ העשרת הסביבה הלימודית בהתאם לתוכניות הלימודים. הקפצה 20 ₪ 20 ₪ 20 ₪ 30 ₪ 20 ₪ סיורים לימודיים. פעילות העשרה בנושא מורשת ישראל 55 ₪ 40 ₪ 40 ₪ 40 ₪ 40 ₪ כתות א' – משתה פורים ומסיבת חומש כתות ב'-ד': משתה פורים תעודות 10 ₪ 10 ₪ 10 ₪ 10 ₪ 10 ₪ הדפסת תעודות סה"כ לתשלום 695 ₪ 680 ₪ 685 ₪ 715 ₪ 840 ₪ להלן אגרת התשלומים לשנה"ל תשע"ה. סעיפי התשלומים לשנת הלימודים אושרו ע"י ועד ההורים המוסדי, משרד החינוך, וכמו בכל שנה, תואם את הנחיות משרד החינוך וחוזר מנכ"ל. הליך הגבייה: הגביה תיעשה במזומן או בהמחאות בלבד. למשלמים בהמחאות: ניתן לשלם ב-3 תשלומים שווים ע"פ אחד מהמועדים הבאים לבחירתכם: 5 לכל חודש, 15 לכל חודש ו-30 לכל חודש. לפקודת בית הספר ממלכתי " יח"ד ". מלגות - הודעה שנייה משפחה המבקשת לקבל מלגה מתבקשת לפנות למזכירות ביה"ס ולקבל טופס בקשה למלגה. יש למלא את טופס הבקשה ולהחזירו לביה"ס. לטופס יש לצרף את האישורים הבאים: · צילום ת.ז. · 3 תלושים אחרונים של אחד ההורים (במידה ואתם עובדים). · למשפחות חד הוריות – אישור מביטוח לאומי על ההכנסה המתקבלת. · אישור מהרווחה, במידה והמשפחה מוכרת ברווחה. המילגה תינתן ע"פ קריטריונים סוציו אקונומים בעיקר. המלגה תינתן בעדיפות למקדימים. מועד האחרון להגשת הטפסים : 28.10.14. מס' המלגות מותנה בתקציב שמועבר לביה"ס ע"י משרד החינוך. על מנת שנוכל לעמוד בהתחייבויות ולהוציא לפועל את התוכניות המפורטות ,אבקש להסדיר את התשלום עד סוף חודש דצמבר 2014 במזכירות ביה"ס . להורי שכבה ה'-פרויקט שחייה נושא לימוד השחייה במערכת החינוך חשוב ביותר. כיום התלמידים לומדים שחייה בכיתה ה', ובמקומות מסוימים כבר בכיתה ב', וזאת במטרה להקנות להם את מיומנויות השחייה וההישרדות במים. במידה והפרויקט יכלול את בית ספרינו, תלמידי שכבה ה' יצטרפו לפרויקט. לשם כך יגבה תשלום בנפרד שאינו ניכלל בתשלומי הורים. מידע רלוונטי יישלח בהמשך. בברכת שנה טובה מואלם משה רוחמה כהן יו"ר ועד הורים מוסדי מנהלת ביה"ס

 
 
אירועים בית ספריים
מועצת תלמידים
מרחבים כיתתיים
אורח חיים בריא
פינת היועצת
ארכיון תשע"ה-ו'-ז'
מצגת פלזמה
מידע עירוני
אשדוד בסימן קריאה!